พิมพ์ใบสมัคร
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล
 
*กรณี "ไม่พบข้อมูล" อาจเกิดจากกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ให้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ซ้ำใหม่อีกครั้ง*

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center027-845899

ในช่วงเวลาจ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. , ส ที่ 16 และ ส ที่ 30 เวลา 8.30-16.30 น. Email: dlalocalapp2563@gmail.com

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 20/04/2563