ตรวจสอบผลคะแนนการสรรหา


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center027-845899

ในช่วงเวลาจ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. , ส ที่ 16 และ ส ที่ 30 เวลา 8.30-16.30 น. Email: dlalocalapp2563@gmail.com

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 20/04/2563