คำถามและปัญหาที่พบบ่อย


คำถาม : เปิดรับสมัครสรรหาทางอินเทอร์เน็ตในวันใด

ตอบ : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหา สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

ตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 00.01น. ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.00น.
  ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรมเนียมการสมัครที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาครและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย หรือ ตู้ ATM ทุกธนาคาร หรือ Mobile Banking ทุกธนาคาร

คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาเท่าไร

ตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหา จำนวน 420 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบสรรหา จำนวน 400 บาท และค่าบริการธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 20 บาท (กรณีใช้บริการธนาคารอื่น นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ่นสูงสุด ไม่เกิน 5 บาท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสรรหาเมื่อไร และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสรรหาได้เมื่อใด

ตอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบสรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสรรหา วันที่ 03 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://dlalocalapp2563.com

คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสรรหา และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

ตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น โทร 027-845899 ในวันเวลาราชการ

คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสรรหา เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

ตอบ :ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. โทร. 027-845899 ในวันและเวลาราชการ

คำถาม : วิธีการอัปโหลดภาพติดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสรรหาทำอย่างไร

ตอบ :สามารถทำได้ 2วิธี คือผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านโทรศัพท์มือถือ วิธีและขั้นตอนการทำสามารถทำตาม "วิธีการอัปโหลดไฟล์"


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center027-845899

ในช่วงเวลาจ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. , ส ที่ 16 และ ส ที่ 30 เวลา 8.30-16.30 น. Email: dlalocalapp2563@gmail.com

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 20/04/2563